Start Åkeriet Våra fordon Lagerhotell Fordonshistorik Kontakt Elmia 2012 Bilder

 

 

 

  Företaget

Maltes Transport startades 1998 av Malte Henriksson och har idag åtta anställda chaufförer. Vi har mer än 30 års erfarenhet i branschen och har arbetat som chaufförer, transportsäljare och driftsansvariga för godsterminal och distributionsåkeri. Samtliga chaufförer i verksamheten har god erfarenhet och många har specialkompetens för den fordonstyp de ansvarar för.

Affärsidé

Maltes Transport i Karlstad AB ska utföra transportuppdrag med rätt kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt.
Genom att medverka till utveckling av transport- och logistiklösningar, bidraga till at skapa konkurrensfördela för sina kunder.

Miljö

Maltes Transport i Karlstad AB ska verka för att minimera de negativa effekterna på miljön och vid varje tillfälle eftersträva att erbjuda marknaden miljöeffektiva vägtransporter.

För att uppnå detta mål ska Maltes Transport i Karlstad AB:

- Utifrån kundens krav och åkeriets egna resurser, samt inom ramen för normalt företagsekonomiska avvägningar, avsätta erforderliga ekonomiska resurser för ett genomförande av företagets miljöpolicy

- Bedriva verksamheten och utveckla företagets transporttjänster så att miljöpåverkan så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt begränsas och en totalt sett god resurshållning iakttas i verksamheten.

Maltes Transporter i Karlstad AB skall följande gällande lagstiftning och leva upp till omvärldens krav på miljöriktig verksamhet.

 

 

Senast ändrad: 13 juni 2014